Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCDlà hình chữ nhật, , tại H. Khi đó AH vuông góc được với đường thẳng nào sau đây?

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, S A perpendicular left parenthesis A B C D right parenthesis, A H perpendicular S B tại H. Khi đó AH vuông góc được với đường thẳng nào sau đây?

  1. BD

  2. CD

  3. SD

  4. SC.

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD , đáy ABCDlà hình chữ nhật có cạnh AB=a , BC=2a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD)và . Tính góc tạo bởi đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) .

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG