Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật , AB = a , AD = 2a, SA vuông góc với đáy ABCD, cạnh bên SC tạo với đáy (ABCD) một góc và . Gọi M là trung điểm BC, N là giao điểm DM với AC, H là hình chiếu của A trên SB. Khoảng cách từ điểm H tới mặt phẳng (SDM) là :

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật , AB = a , AD = 2a, SA vuông góc với đáy ABCD, cạnh bên SC tạo với đáy (ABCD) một góc alpha và tan space alpha equals square root of 2 over 5 end root. Gọi M là trung điểm BC, N là giao điểm DM với AC, H là hình chiếu của A trên SB. Khoảng cách từ điểm H tới mặt phẳng (SDM) là :

  1. fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction

  2. a over 2

  3. a over 3

  4. fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = (fx ) xác định, liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên như hình vẽ Mệnh đề nào sau đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG