Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác đều, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và S A = a 3 ​ , góc giữa SA mặt phẳng (SBC) bằng 4 5 ∘ (tham khảo hình bên). Thể tích khối chóp S.ABC bằng

 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác đều, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và , góc giữa SA mặt phẳng (SBC) bằng (tham khảo hình bên). Thể tích khối chóp S.ABC bằng

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M là trung điểm của BC Do tam giác ABC đều A M ⊥ BC nên Kẻ A H ⊥ SM Ta có Suy ra △ A SM vuông cân tại A Ta có S A = A M = a 3 ​ Suy ra A B = BC = A C = 2 a Vậy V S . A BC ​ = 3 1 ​ S A BC ​ ⋅ S A = a 3

Gọi M là trung điểm của BC
Do tam giác  ABC đều  nên 

Kẻ 
Ta có open table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell B C perpendicular italic A H end cell row cell S italic M perpendicular italic A H end cell end table close curly brackets not stretchy comes from italic A H perpendicular open parentheses S B C close parentheses 

not stretchy rightwards double arrow stack left parenthesis S italic A comma open parentheses S B C close parentheses right parenthesis with hat on top equals stack left parenthesis S italic A comma S H right parenthesis with hat on top equals stack italic A S H with hat on top equals 45 to the power of ring operator

Suy ra  vuông cân tại A
Ta có  
Suy ra 
Vậy 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của cạnh SA. Mặt phẳng (BCM) cắt cạnh SD tại điểm N. Đặt t = V S . A BC D ​ V S . BCNM ​ ​ . Tìm t.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG