Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có SB ⊥ ( A BC D ) (xem hình dưới), góc giữa đường thẳng SC và mặtphẳng (ABCD)là góc nào sau đây?

Cho hình chóp S.ABCD có  (xem hình dưới), góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) là góc nào sau đây?


 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hình chiếu vuông góc của đường thẳng SC lên mặt phẳng ( ABCD) là BC . Suy ra ( SC ; ( A BC D ) ​ ) = ( SC ; BC ​ ) = SCB

Hình chiếu vuông góc của đường thẳng SC lên mặt phẳng ( ABCD) là BC .
Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho 3 điểm , , với là tham số. Biết rằng điểm thuộc đường thẳng , tìm .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG