Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD. Có bao nhiêu cạnh của hình chóp chéo nhau với cạnh AB ?

Cho hình chóp S.ABCD. Có bao nhiêu cạnh của hình chóp chéo nhau với cạnh AB ?

  1. 1

  2. 3

  3. 4

  4. 2

R. Robo.Ctvx2

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Các cạnh của hình chóp chéo nhau với cạnh AB là SC, SD.

Chọn D

Các cạnh của hình chóp chéo nhau với cạnh AB là SC, SD.

1

Câu hỏi tương tự

Một đề thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Khi thi, một học sinh đã chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời với mỗi câu...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG