Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC ó đáy ABC là tam giác vuông với AB=AC=a ; tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi E, F là hai điểm lần lượt nằm trên các đoạn thẳng BC và AC sao cho Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 60 o . Tính thể tích khối chóp S.ABEF và khoảng cách d giữa SA và EF .

Cho hình chóp S.ABC ó đáy ABC  là tam giác vuông với AB=AC=a ; tam giác SAB  cân tại S  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi E, F là hai điểm lần lượt nằm trên các đoạn thẳng BC và AC sao cho fraction numerator E C over denominator E B end fraction equals 1 third semicolon space fraction numerator C F over denominator C A end fraction equals 1 half Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABEF  và khoảng cách d  giữa SA  và EF.

  1. V equals fraction numerator 7 square root of 6 a cubed over denominator 192 end fraction semicolon space d equals fraction numerator a square root of 6 over denominator 8 end fraction

  2. V equals fraction numerator 7 square root of 3 a cubed over denominator 192 end fraction semicolon space d equals fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction

  3. V equals fraction numerator 7 square root of 6 a cubed over denominator 192 end fraction semicolon space d equals fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction

  4. V equals fraction numerator 7 square root of 6 a cubed over denominator 192 end fraction semicolon space d equals fraction numerator a square root of 6 over denominator 8 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Dễ thấy Với H là chân đường cao của hình chóp S.ABC .

 ĐÁP ÁN A. V equals fraction numerator 7 square root of 6 a cubed over denominator 192 end fraction semicolon space d equals fraction numerator a square root of 6 over denominator 8 end fraction 

Dễ thấy 

 

Với H là chân đường cao của hình chóp S.ABC.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m tương ứnglà giá trị lớn nhất vàlà giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f ( 1 − 2 cos x ) trên ( 0 ; 2 3 π ​ ) . Giá trị của M + m

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG