Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC với các mặt (SAB),(SBC),(SAC) vuông góc với nhau từng đôi một. Tính thể tích khối chóp S.ABC , biết diện tích các tam giác SAB, SBC, SAC lần lượt là 4 a 2 , a 2 , 9 a 2

Cho hình chóp S.ABC với các mặt  (SAB),(SBC),(SAC) vuông góc với nhau từng đôi một. Tính thể tích khối chóp S.ABC , biết diện tích các tam giác SAB, SBC, SAC lần lượt là 

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm tam giác SAB, E là trung điểm của CB, I là giao điểm của AE và BD. Khi đó IG sẽ không song song với mặt phẳng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG