Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCcó đáy là tam giác đều cạnh a . Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SB A = 3 0 o . Thể tích khối chóp S.ABCbằng

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a . Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy và  . Thể tích khối chóp S.ABC bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Trong tam giác SAB vuông tại A ta có tan SB A = A B S A ​ ⇔ S A = A B . tan SB A = a . tan 3 0 o = 3 a 3 ​ ​ . Diện tích tam giác đều ABC là S △ A BC ​ = 4 a 2 3 ​ ​ (đvtt) Vậy thể tích khối chóp S.ABC là V = 3 1 ​ . S △ A BC ​ . S A = 3 1 ​ . 4 a 2 3 ​ ​ . 3 a 3 ​ ​ = 12 a 2 ​ (đvtt)

Chọn A

Trong tam giác SAB vuông tại A ta có tan .

Diện tích tam giác đều ABC là  (đvtt)

Vậy thể tích khối chóp S.ABC là (đvtt)

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , biết , , S A B ⊥ S C D " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/JyazxOV3WLc4hiGVDHsm4Br4lpLHIP6xJwa69UTQuigIj8V6pAH0O4hrKjwHtv9s2UFhIW6d1djbXMb...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG