Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, A B = a , A C = 2 a Đỉnh S cách đều các đỉnh A , B , C và mặt bên (SAB) hợp với mặt đáy một góc 6 0 ∘ . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC .

Cho hình chóp S.ABC  có đáy là tam giác vuông tại A,  Đỉnh S cách đều các đỉnh  và mặt bên (SAB) hợp với mặt đáy một góc .  Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC .

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi H là trung điểm BC, vì tam giác ABC vuông tại A nên H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Do S cách đều A, B, C => SH⊥(ABC). Gọi M là trung điểm của AB thì HM⊥AB nênSM⊥AB.Vậy góc giữa (SAB) và (ABC) là góc Ta có H M = 2 1 ​ A C = a ; S H = H M ⋅ tan 6 0 ∘ = a 3 ​ Vậy V S . A BC ​ = 3 1 ​ S H . 2 1 ​ A B . A C = 3 a 3 3 ​ ​ Chọn C

Gọi H là trung điểm BC, vì tam giác ABC vuông tại A nên H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Do S cách đều A, B, C => SH ⊥ (ABC). Gọi M là trung điểm của AB thì

HM⊥AB nên SM⊥AB. Vậy góc giữa (SAB) và (ABC) là góc stack S M H with hat on top equals 60 to the power of ring operator

Ta có 

Vậy 

Chọn C

3

Câu hỏi tương tự

Cho các khẳng định: Khối đa diện đều loại {p ; q} là khối đa diện (1) Có q mặt là đa giác đều và mỗi mặt có p cạnh. (2) Có p mặt là đa giác đều và mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng q cạnh. (3) Có p...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG