Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a cạnh bên SA vuông góc với đáy và thể tích của khối chóp đó bằng Tính cạnh bên SA

 Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a cạnh bên SA vuông góc với đáy và thể tích của khối chóp đó bằng a cubed over 4 Tính cạnh bên SA

  1. fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

  2. 2 a square root of 3

  3. a square root of 3

  4. fraction numerator a square root of 3 over denominator 3 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. Đáy là tam giác đều cạnh a nên diện tích SA là đường cao nên

ĐÁP ÁN C. a square root of 3 

Đáy là tam giác đều cạnh a nên diện tích

  

SA là đường cao nên

5

Câu hỏi tương tự

Ba kích thước của một hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội bằng 2 và thể tích của khối hộp đó bằng 1728. Khi đó, ba kích thước của nó là?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG