Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, .Góc giữa (SBC) và (ABC) bằng .Thể tích của khối chóp S.ABC là:

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, S A perpendicular left parenthesis A B C right parenthesis comma B C equals 2 a. Góc giữa (SBC) và (ABC) bằng 30 degree. Thể tích của khối chóp S.ABC là:

  1. fraction numerator square root of 3 a cubed over denominator 6 end fraction

  2. fraction numerator square root of 3 a cubed over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator square root of 3 a cubed over denominator 9 end fraction

  4. fraction numerator 2 a cubed square root of 3 over denominator 9 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C.

Đáp án đúng là C.

 

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) ?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG