Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S. ABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a , D là trung điểm BC . Biết SAD là tam giác đều và mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) .

 Cho hình chóp S. ABC  có đáy là tam giác đều cạnh 2a, D là trung điểm BC. Biết SAD là tam giác đều và mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB).

  1. fraction numerator 6 square root of 13 a over denominator 7 end fraction

  2. fraction numerator 4 square root of 13 a over denominator 13 end fraction

  3. fraction numerator 4 square root of 13 a over denominator 7 end fraction

  4. fraction numerator 6 square root of 13 a over denominator 13 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. Gọi khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) là d(C,(SAB)) Ta có công thức thể tích khối chóp S.ABC là do đó + Gọi H là trung điểm AD , * Vậy khoảng cách d(C, (SAB))

ĐÁP ÁN D. fraction numerator 6 square root of 13 a over denominator 13 end fraction 

Gọi khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) là d(C,(SAB))

Ta có công thức thể tích khối chóp S.ABC là V equals 1 third S subscript S A B end subscript cross times d left parenthesis C comma left parenthesis S A B right parenthesis right parenthesis do đó 

+ Gọi H là trung điểm AD,

 

* Vậy khoảng cách d(C, (SAB))

    

1

Câu hỏi tương tự

Người ta múc nước từ bể nước bằng một chiếc cốc có hình lập phương không có nắp vào một bình nước có hình lăng trụ tam giác đều. Biết rằng chiếc cốc có chiều dài mỗi cạnh bằng 4cm và chiếc bình có cạn...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG