Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với (ABC) và SA = a . Tính khoảng cách giữa SC và AB.

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với (ABC) và SA = a  . Tính khoảng cách giữa SC và AB.

  1. fraction numerator a square root of 21 over denominator 7 end fraction

  2. fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction

  3. a over 2

  4. fraction numerator a square root of 21 over denominator 3 end fraction

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi D sao cho ABCD là hình bình hành và M là trung điểm CD. Ta có với x được cho bởi

Gọi D sao cho ABCD là hình bình hành và M là trung điểm CD. Ta có

với x được cho bởi 1 over x squared equals fraction numerator 1 over denominator S A squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator A M squared end fraction rightwards double arrow x equals a square root of 3 over 7 end root

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình vuông ABCD cạnh a ∈ (P). Kẻ cùng một phía các tia Ax, By, Cz., Dt vuông góc với măt phẳng (ABCD). Lấy A 1 , B', C 1 , D' lần lượt thuộc Ax, By, Cz, Dt. Đặt BB' = x, DD' = y. Kéo dài AB và lấy...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG