Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông cân tại a với AB =AC = a biết tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC) ,mặt phẳng (SAC) hợp với (ABC) một góc 45°. Thể tích của SABC.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông cân tại a với AB =AC = a biết tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC) ,mặt phẳng (SAC) hợp với (ABC) một góc 45°. Thể tích của SABC.
 

  1. a cubed over 12

  2. a cubed over 6

  3. a cubed over 24

  4. a cubed

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

125

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A ' B ' C ' D ' có thể tích bằng 1 và G là trọng tâm của tam giác BCD ' . Tính thể tích V của khối chóp G .ABC '

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG