Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCcó đáy ABClà tam giác vuông tại B , , BC=2SA=2a, . GọiE là trung điểm AC . Khi đó, góc giữa hai đường thẳng SEvà BClà:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B , S A perpendicular left parenthesis A B C right parenthesis , BC=2SA=2a , A B equals 2 square root of 2 a . Gọi E là trung điểm AC . Khi đó, góc giữa hai đường thẳng SE và BC là:

  1. 30 to the power of o

  2. 60 to the power of o

  3. 90 to the power of o

  4. Kết quá khác.

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { x y + 3 y 2 − x − 4 y − 7 = 0 2 x y + y 2 − 2 x − 2 y + 1 = 0 ​ và các cặp (x,y): I. (-1,1) II. (1,-1) III. (-3,3) IV. (3,-3) Chọn trả lời đúng về các nghiệm nguy...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG