Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và A B = 2 a . Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và . Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi H là trung điểm của AB suy ra S H = a 3 ​ A B = 2 a ⇒ BC = 2 a ⇒ S △ A BC ​ = 2 1 ​ ( 2 a ) 2 = 2 a 2 V S . A BC ​ = 3 1 ​ . S A BC ​ . S H = 3 1 ​ .2 a 2 . a 3 ​ = 3 2 a 3 3 ​ ​

Gọi H là trung điểm của AB suy ra

 

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng 2a và cạnh bên bằng a là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG