Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A trong đó AB = AC = a, , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC là:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A trong đó AB = AC = a, stack B A C with hat on top equals 120 to the power of 0, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC là:

  1. fraction numerator a square root of 39 over denominator 6 end fraction

  2. fraction numerator a square root of 39 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 13 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator 2 a square root of 13 over denominator 3 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một chất điểm đang cuyển động với vận tốc v 0 ​ = 15 m / s thì tăng vận tốc với gia tốc a ( t ) = t 2 + 4 t ( m / s 2 ) . Tính quãng đường chất điểm đó đi được trong khoảng thời gian 3 giây kể từ lúc ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG