Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A , góc BAC .=120 o Gọi H,M lần lượt là trung điểm cạnh BC và SC . SH vuông góc với (ABC) ; SA=2a và tạo với mặt đáy một góc 60 o . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và BC là.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, góc BAC.=120o Gọi H,M lần lượt là trung điểm cạnh BC và SC. SH vuông góc với (ABC); SA=2a và tạo với mặt đáy một góc 60o. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và BC là.

  1. fraction numerator a square root of 2 over denominator 7 end fraction

  2. fraction numerator a square root of 21 over denominator 3 end fraction

  3. a over 7

  4. fraction numerator a square root of 21 over denominator 7 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D.  fraction numerator a square root of 21 over denominator 7 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AB. Cạnh bên S D = 2 3 a ​ .Tính thể tích khối chóp S.ABCDtheo a.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG