Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCcó đáy ABClà tam giác vuông cân tại Acó AB = AC = a,SAvuông góc vớiđáy, có thì thể tích khối chóp SABC bằng

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A có AB = AC = a,SA vuông góc với đáy, có stack text SBA end text with hat on top equals 30 to the power of degree thì thể tích khối chóp SABC bằng

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại và Thể tích của lăng trụ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG