Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. SA vuông góc với đáy. Mặt phẳng bên (SBC)tạo với đáy 1 góc là . Khi.đó thể tích tứ diện SABC là:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. SA vuông góc với đáy. Mặt phẳng bên (SBC) tạo với đáy 1 góc là alpha. Khi.đó thể tích tứ diện SABC là:

  1. fraction numerator a cubed tan alpha over denominator 4 end fraction

  2. fraction numerator a cubed tan alpha over denominator 8 end fraction

  3. fraction numerator a cubed tan alpha over denominator 12 end fraction

  4. fraction numerator a cubed tan alpha over denominator 24 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp đều S .ABCD có AB =2a, SA= a 3 ​ (minh hoạ như hình vẽ). Gọi M là trung điểm AD . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BM bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG