Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B có AB = BC = 4. Gọi Mlà trung điểm của AB, S H ⊥ ( A BC ) . Mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 60°. Cosin góc giữa 2 mặt phẳng (SAC) và (ABC) là

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B có AB = BC = 4. Gọi M là trung điểm của AB, . Mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 60°. Cosin góc giữa 2 mặt phẳng (SAC) và (ABC) là

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh A B = a , A D = a 3 ​ .Cạnh S A = a 3 ​ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi O là giao điểm của đường thẳng AC'và BD. Đường thẳng SO tạo với mặt ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG