Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a . Cạnh bên SA vuông góc mặt đáy, thể tích của khối chóp S.ABC bằng . Tính độ dài đoạn SA.

 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a. Cạnh bên SA vuông góc mặt đáy, thể tích của khối chóp S.ABC bằng a cubed over 4. Tính độ dài đoạn SA. 

  1. fraction numerator a square root of 3 over denominator 4 end fraction

  2. fraction numerator a over denominator square root of 3 end fraction

  3. a over 4

  4. fraction numerator 4 a over denominator square root of 3 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.

ĐÁP ÁN A. fraction numerator a square root of 3 over denominator 4 end fraction 

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với A B = a , A D = 2 a , S A = 3 a và SA vuông góc với mặt đáy. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD) là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG