Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA = AB = a, AC = 2a và SA vuônggóc với mặt phẳng (ABC). Gọi M là điểmtrên cạnh AB sao cho BM = 2MA. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCM) là:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA = AB = a, AC = 2a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi M là điểm trên cạnh AB sao cho BM = 2MA. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCM) là:

  1. fraction numerator a square root of 104 over denominator 15 end fraction

  2. fraction numerator a square root of 104 over denominator 17 end fraction

  3. fraction numerator a square root of 102 over denominator 15 end fraction

  4. fraction numerator a square root of 102 over denominator 17 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BB’ và DD’. Mặt phẳng (CEF) chia khối hộp trên làm hai khối đa diện. Tính tỉ số thể tích của hai khối đa diện đó.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG