Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A ; cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy ABC . Biết S A = 2 a ; BC = 2 a 2 ​ . Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A; cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy ABC. Biết . Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M là trung điểm của SA Gọi O là trung điểm của BC , suy ra O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Kẻ trục △ của đường tròn ngoại tiếp △ A BC . Khi đó △// S A Trên mặt phẳng (SAO) kẻ đường trung trực của SA cắt △ tại I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Bán kính R = I C = O I 2 + O C 2 ​ = A M 2 + O C 2 ​ = 4 A S 2 ​ + 4 B C 2 ​ ​ = 4 4 a 2 ​ + 4 8 a 2 ​ ​ = a 3 ​

Gọi M là trung điểm của SA

Gọi O là trung điểm của BC, suy ra O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Kẻ trục  của đường tròn ngoại tiếp . Khi đó 

Trên mặt phẳng (SAO) kẻ đường trung trực của SA cắt  tại I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.

Bán kính 

               

 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian , cho 3 điểm , , với là tham số. Biết rằng điểm thuộc đường thẳng , tìm .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG