Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và SC= . Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm M của AB. Góc giữa SC và (ABC) bằng 60 0 . Thể tích khối chóp S.ABC là

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và SC=2 a square root of 5. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm M của AB. Góc giữa SC và (ABC) bằng 600. Thể tích khối chóp S.ABC là

  1. fraction numerator 2 a cubed square root of 5 over denominator square root of 3 end fraction

  2. fraction numerator a cubed square root of 5 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator 2 a cubed square root of 5 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator a cubed square root of 5 over denominator 3 square root of 3 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mặt bên SAD là tam giác vuông tại S. Hình chiếu vuông góc của Strên mặt đáy là điểm H thuộc cạnh AD sao cho HA = 3HD. Biết rằng SA = và SC tạo với đ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG