Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A và AB=1 Các cạnh bên SA=SB=SC=2 Tính thể tích lớn nhất V max của khối chóp đã cho.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A và AB=1 Các cạnh bên SA=SB=SC=2 Tính thể tích lớn nhất Vmax của khối chóp đã cho.

  1. V subscript m a x end subscript equals 5 over 8

  2. V subscript m a x end subscript equals 5 over 4

  3. V subscript m a x end subscript equals 2 over 3

  4. V subscript m a x end subscript equals 4 over 3

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Gọi I là trung điểm của BC Suy ra IA=IB=IC -> I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Theo giả thiết, ta có SA=SB=SC suy ra I là hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) ->

ĐÁP ÁN A. V subscript m a x end subscript equals 5 over 8 

Gọi I là trung điểm của BC Suy ra IA=IB=IC -> I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Theo giả thiết, ta có SA=SB=SC suy ra I là hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) -> S I perpendicular left parenthesis A B C right parenthesis

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG