Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh BC . Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 60 o . Gọi G là trọng tâm tam giác SAC , R là bán kính mặt cầu có tâm G và tiếp xúc với mặt phẳng (SAB) . Đẳng thức nào sau đây sai?

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh BC. Góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABC) bằng 60o . Gọi G là trọng tâm tam giác SAC, R là bán kính mặt cầu có tâm G và tiếp xúc với mặt phẳng (SAB). Đẳng thức nào sau đây sai?

  1. R = d [G, (SAB)]

  2. 3 square root of 13 R equals 2 S H

  3. R squared over S subscript triangle A B C end subscript equals fraction numerator 4 square root of 3 over denominator 39 end fraction

  4. R over a equals square root of 13

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. Vì mặt cầu có tâm G và tiếp xúc với (SAB) nên bán kính mặt cầu R = d [G, (SAB)] Gọi M, E lần lượt là trung điểm AB và MB . Gọi K là hình chiếu vuông góc của H trên SE , suy ra . (1)

ĐÁP ÁN D. R over a equals square root of 13 

Vì mặt cầu có tâm G và tiếp xúc với (SAB) nên bán kính mặt cầu R = d [G, (SAB)] 

Gọi M, E lần lượt là trung điểm AB và MB.

Gọi K là hình chiếu vuông góc của H trên SE, suy ra H K perpendicular S E. (1)

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a.Hình chiếu của đỉnh S lên đáy là trung điểm của cạnh AB cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc .Tính thể tích V của khối chóp đã cho

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG