Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , A B = a . Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABC) VÀ S A = a 3 ​ Tính thể tích V của khối chóp S.ABC

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại .  Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng  (ABC) VÀ   Tính thể tích V của khối chóp S.ABC

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đứng có ABCABC là tam giác vuông cân, .Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG