Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, , tam giác SBC là tam giác đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách h từ điểm C đến mặt phẳng (SAB).

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, stack A B C with hat on top equals 30 degree, tam giác SBC là tam giác đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính khoảng cách h từ điểm C đến mặt phẳng (SAB).

  1. h equals fraction numerator 2 a square root of 39 over denominator 13 end fraction

  2. h equals fraction numerator a square root of 39 over denominator 13 end fraction

  3. h equals fraction numerator a square root of 39 over denominator 26 end fraction

  4. h equals fraction numerator a square root of 39 over denominator 52 end fraction

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Trong (SBC), dựng . Vì SBC đều cạnh a nên H là trung điểm của BC và Vì H là trung điểm của BC nên Trong (ABC), dựng và trong (SHI), dựng . Tam giác HBI vuông tại I nên Tam giác SHI vuông tại H, nên: Vậy

Trong (SBC), dựng S H perpendicular B C . Vì triangleSBC đều cạnh a nên H là trung điểm của BC và S H equals fraction numerator a square root of 3 over denominator 2 end fraction

Vì H là trung điểm của BC nên d left parenthesis C comma left parenthesis S A B right parenthesis right parenthesis equals 2 d left parenthesis H comma left parenthesis S A B right parenthesis right parenthesis

Trong (ABC), dựng H I perpendicular A B và trong (SHI), dựng H K perpendicular S I .

Tam giác HBI vuông tại I nên sin stack H B I with hat on top equals fraction numerator H I over denominator H B end fraction rightwards double arrow H I equals H B. sin stack H B I with hat on top equals a over 2. sin 30 degree equals a over 4

Tam giác SHI vuông tại H, H K perpendicular S I nên:

rightwards double arrow H K equals fraction numerator a square root of 39 over denominator 26 end fraction

Vậy d left parenthesis C comma left parenthesis S A B right parenthesis right parenthesis equals 2 H K equals fraction numerator a square root of 39 over denominator 13 end fraction 

1

Câu hỏi tương tự

Khối chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân tại B và AB = a ⋅ SA ⊥ ( ABC ) . Góc giữa cạnh bên SB và mặt phẳng (ABC) bằng 6 0 ∘ . Khi đó khoảng cách từ A đến (SBC) là:

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG