Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, SA = a. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC. A. B. C. D.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy, SA = a. Tính thể tích V của khối chóp S.ABC.

A. V equals a cubed over 6

B. V equals fraction numerator a cubed over denominator square root of 6 end fraction

C. V equals 6 a cubed

D. V equals square root of 6 a cubed

  1. V equals a cubed over 6

  2. V equals fraction numerator a cubed over denominator square root of 6 end fraction

  3. V equals 6 a cubed

  4. V equals square root of 6 a cubed

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A.

Đáp án đúng là A.

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp đứng ABCDA’B’C’D’ có đáy là hình vuông cạnh a, AC’ tạo với mặt bên (BCC’B’) với góc . Tính thể tích V của khối hộp ABCDA’B’C’D’. A. B. C. D.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG