Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại C cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) Biết SC=1 tính thể tích lớn nhất Vmax của khối chóp đã cho.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại C cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) Biết SC=1 tính thể tích lớn nhất Vmax của khối chóp đã cho.

  1. V m a x equals fraction numerator square root of 3 over denominator 12 end fraction

  2. V m a x equals fraction numerator square root of 2 over denominator 12 end fraction

  3. V m a x equals fraction numerator 2 square root of 3 over denominator 27 end fraction

  4. V m a x equals fraction numerator square root of 3 over denominator 27 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.

ĐÁP ÁN D. V m a x equals fraction numerator square root of 3 over denominator 27 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f ( x ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG