Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A , , BC=2a . Gọi D là điểm thỏa mãn . Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc đoạn BC sao cho BC=4BH . Biết SA tạo với đáy một góc 60 o . Góc giữa hai đường thẳng AD và SC bằng

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, stack A B C with hat on top equals 60 degree, BC=2a. Gọi D là điểm thỏa mãn 3 stack S B with rightwards arrow on top equals 2 stack S D with rightwards arrow on top. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc đoạn BC sao cho BC=4BH. Biết SA tạo với đáy một góc 60o. Góc giữa hai đường thẳng AD và SC bằng

  1. 60o

  2. 45o

  3. 90o

  4. 30o

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.90 o

ĐÁP ÁN C. 90

1

Câu hỏi tương tự

Ba kích thước của một hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân có công bội bằng 2 và thể tích của khối hộp đó bằng 1728. Khi đó, ba kích thước của nó là?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG