Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a. Hình chiếu vuônggóc của đỉnh S xuống mặt đáy trùng với điểm S thuộc cạnh AC sao cho HC =2HA. Biếtkhoảng cách từ Hđến mặt phẳng (SAB) bằng 4 a 3 ​ ​ , Thể tích khối chóp S.ABC là

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S xuống mặt đáy trùng với điểm S thuộc cạnh AC sao cho HC =2HA. Biết khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SAB) bằng , Thể tích khối chóp S.ABC là

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên bằng b ( với 3 b 2 > a 2 ). Thể tích khối chóp đều đã cho là.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG