Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S. ABC có △ A BC vuông tại B, B A = a , BC = a 3 ​ .Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA=a. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S. ABC.

Cho hình chóp S. ABC có  vuông tại B, . Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA=a. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S. ABC.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S. ABC là: R = R 1 ​ + ( 2 S A ​ ) 2 ​ Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy: R 1 ​ = 2 A C ​ = 2 2 a ​ = a . Ta có: R = a 2 + ( 2 a ​ ) 2 ​ = 2 a 5 ​ ​ .

Chọn A.

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S. ABC là: 

Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy: 

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều A B C . A ' B ' C ' " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/ZHIlEYuIfIMW7GeBBuUGw_CdAGx_eGKGl0zSO3DtrSWwsx45qt4Nfm-OjW96EWDnYK2yG5wfnvjnEG-cSoyZPiN53k4Hnv_CWCUC76gSBRZqd...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG