Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tam giác ABC có , góc . Tính thể tích khối chóp đã cho.

Cho hình chóp S.ABC có S A equals 3 a và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Tam giác ABC có A B equals B C equals 2 a , góc stack A B C with hat on top equals 120 degree . Tính thể tích khối chóp đã cho.

  1. V subscript S. A B C end subscript equals 3 a cubed square root of 3

  2. V subscript S. A B C end subscript equals 2 a cubed square root of 3

  3. V subscript S. A B C end subscript equals a cubed square root of 3

  4. V subscript S. A B C end subscript equals fraction numerator 2 a cubed square root of 3 over denominator 3 end fraction

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Vậy

Ta có: S subscript triangle A B C end subscript equals 1 half B A. B C. sin 120 degree equals a squared square root of 3

Vậy V subscript S. A B C end subscript equals 1 third S A. S subscript triangle A B C end subscript equals a cubed square root of 3

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian. cho hình chóp tứ giác đều SABCD, ABCD là hình vuông cạnh 20, cạnhbên 24. Thể tích khối chóp là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG