Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có S A ⊥ ( A BC ) ; S A = 2 BC và góc B A C = 12 0 ∘ . Hình chiếu của A trên các đoạn SB, SC lần lượt là M, N. Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (AMN)

Cho hình chóp S.ABC có   và góc  . Hình chiếu của A trên các đoạn SB, SC lần lượt là M, N. Tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (AMN)  

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. Mà S A ⊥ ( A BC ) ⇒ ( ( A BC ) ; ( A MN ) ) = D S A Ta có sin B A C = 2 R BC ​ = A D BC ​ = 2 3 ​ ​ ⇒ A D = 3 ​ 2 BC ​ = 3 ​ S A ​ ⇒ tan D S A = S A A D ​ = 3 ​ 1 ​ ⇒ D S A = 3 0 ∘

Đáp án đúng là D.

Mà 

Ta có  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, và . Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng ABCD trùng với giao điểm của AC và BD. Tính theo a thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG