Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có S A = x , BC = y , A B = A C = SB = SC = 1 . Thể tích khối chóp S.ABC lớn nhất khi tổng x + y bằng:

Cho hình chóp S.ABC, . Thể tích khối chóp S.ABC lớn nhất khi tổng  bằng:
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Gọi I, J lần lượt là trung điểm BC, SA nên { BC ⊥ A I BC ⊥ S I ​ ⇒ BC ⊥ ( S A I ) Hai tam giác cân ABC, SBC bằng nhau nên I A = I S suy ra △ I S A cân tại I Trong △ SB I vuông tại I ta có S I = S B 2 − B I 2 ​ = 1 2 − 4 y 2 ​ ​ Trong △ S A I cân tại I ta có I J = S I 2 − S J 2 ​ = 1 2 − 4 y 2 ​ − 4 x 2 ​ ​ Khi đó thể tích khối chóp S.ABC là: V = 3 1 ​ . BC . S S A I ​ = 6 1 ​ . BC . S A . I J = 6 1 ​ x y 1 − 4 y 2 + x 4 ​ ​ Ta có x 2 + y 2 ≥ 2 x y , ∀ x , y ∈ R ⇒ V ≤ 6 1 ​ x y 1 − 2 x y ​ ​ = 12 1 ​ x y ​ . x y ​ . 4 − 2 x y ​ ≤ 12 1 ​ ( 3 x y + x y + 4 − 2 x y ​ ) 2 3 ​ ≤ 27 2 3 ​ ​ Dấu "=" xảy ra tại x = y = 3 ​ 2 ​ suy ra x + y = 3 ​ 4 ​

Chọn C

Gọi I, J lần lượt là trung điểm BC, SA nên 

Hai tam giác cân ABC, SBC bằng nhau nên  suy ra  cân tại I

Trong  vuông tại I ta có 

Trong  cân tại I ta có 

Khi đó thể tích khối chóp S.ABC là:

Ta có 

Dấu "=" xảy ra tại  suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân I = ∫ 1 e ​ x ln x ​ d x . Nếu đặt t = ln ( x ) thì

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG