Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có S A ⊥ ( A BC ) , tam giác ABC đều cạnh a và SA = a (tham khảo hình vẽ bên). Tang của góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng

Cho hình chóp S.ABC có , tam giác ABC đều cạnh a và SA = a (tham khảo hình vẽ bên). Tang của góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng


N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của phương trình lo g 3 ​ ( x 2 − 4 x + 9 ) = 2 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG