Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân ở B, AC = , SA vuông góc với đáy ABC, SA = a. Gọi G là trọng tâm tam giác SBC, mặt phẳng qua AG và song song với BC cắt SC, SB lần lượt tại M,N. Thể tích của khối chóp S.AMN là:

Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân ở B, AC = a square root of 2, SA vuông góc với đáy ABC, SA = a. Gọi G là trọng tâm tam giác SBC, mặt phẳng left parenthesis alpha right parenthesis qua AG và song song với BC cắt SC, SB lần lượt tại M,N. Thể tích của khối chóp S.AMN là:

  1. V equals a cubed over 9

  2. V equals fraction numerator 2 a cubed over denominator 9 end fraction

  3. V equals fraction numerator 2 a cubed over denominator 27 end fraction

  4. V equals a cubed over 27

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. Thể tích của khối chóp S.ABC biết cạnh bên bằng là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG