Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S. ABC có tam giác ABCvuông cân tại C, tam giác SAB, vuông tại A, tam giác SAC cân tại S. Biết AB = 2a, đường thẳng SB tạo với mặt phẳng (ABC) góc 45°. Thể tích khối chóp S.ABC bằng: A. B. C. D.

 Cho hình chóp S. ABC có tam giác ABC vuông cân tại C, tam giác SAB, vuông tại A, tam giác SAC cân tại S. Biết AB = 2a, đường thẳng SB tạo với mặt phẳng (ABC) góc 45°. Thể tích khối chóp S. ABC bằng:

 A. fraction numerator a cubed square root of 10 over denominator 2 end fraction

 B. fraction numerator a cubed square root of 10 over denominator 6 end fraction

 C. a cubed square root of 5

 D. fraction numerator a cubed square root of 5 over denominator 3 end fraction

  1. fraction numerator a cubed square root of 10 over denominator 2 end fraction

  2. fraction numerator a cubed square root of 10 over denominator 6 end fraction

  3. a cubed square root of 5

  4. fraction numerator a cubed square root of 5 over denominator 3 end fraction

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng làD:

Đáp án đúng là D: fraction numerator a cubed square root of 5 over denominator 3 end fraction

3

Câu hỏi tương tự

Một tấm kẽm hình vuông ABCD có cạnh bằng 30 (cm).Người ta gập tấm kẽm theo hai cạnh EF và GH cho đến khi AD và BC trùng nhau như hình vẽ bên để được một hình lăng trụ hai đáy. Tìm x để thể tích khối l...

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG