Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có . Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng (SBC)

Cho hình chóp S.ABC có stack A S B with hat on top equals stack C S B with hat on top equals 60 degree comma stack A S C with hat on top equals 90 degree comma S A equals S B equals S C equals a.  Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng  (SBC)

  1. d equals 2 a square root of 6

  2. d equals a square root of 6

  3. d equals fraction numerator 2 a square root of 6 over denominator 3 end fraction

  4. d equals fraction numerator a square root of 6 over denominator 3 end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C.

Đáp án đúng là C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Một đường thẳng d đi qua đỉnh D' và tâm I của mặt bên BCC'B'. Hai điểm M, N thay đổi lần lượt thuộc các mặt phẳng (BCC'B') và (ABCD) sao cho trung điể...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG