Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có SA=SB=CA=CB=AB=a, SC = 2 a 3 ​ ​ , G là trọng tâm của tam giác ABC. ( α ) là mặt phẳng đi qua G, song song với các đường thẳng AB và SB. Gọi M, N, P lần lượt là giao điểm của ( α ) với các đường thẳng BC, AC, SC. Góc giữa hai mặt phẳng (MNP) và (ABC) bằng

Cho hình chóp S.ABC có SA=SB=CA=CB=AB=a,  , G là trọng tâm của tam giác ABC. là mặt phẳng đi qua G, song song với các đường thẳng AB và SB. Gọi M, N, P lần lượt là giao điểm của  với các đường thẳng BC, AC, SC. Góc giữa hai mặt phẳng (MNP) và (ABC) bằng

R. Robo.Ctvx14

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có { MN = ( α ) ∩ ( A BC ) A B ∥ ( α ) , A B ⊂ ( A BC ) ​ ⇒ MN ∥ A B v a ˋ G ∈ MN Lại có { MP = ( α ) ∩ ( SBC ) SB ∥ ( α ) , SB ⊂ ( SBC ) ​ ⇒ MN ∥ SB Suy ra (MNP) = ( α ) và ( MNP ) ∥ ( SAB ) Khi đó (( MNP ) , ( A BC )) ​ = (( S A B ) , ( A BC )) ​ Gọi I là trung điểm của AB. Ta có SA =SB =AB =CA =CB =a nên tam giác SAB và tam giác ABC đều cạnh a. Khi đó AB ⊥ SI , AB ⊥ CI v a ˋ SI = CI = a a 3 ​ ​ Từ ⎩ ⎨ ⎧ ​ ( S A B ) ∩ ( A BC ) = A B S I ⊂ ( S A B ) , S I ⊥ A B C I ⊂ ( A BC ) , C I ⊥ A B ​ ⇒ (( S A B ) , ( A BC )) ​ = ( S I , C I ) ​ Mặt khác S I = CC I = 2 a 3 ​ ​ nên △ S I C đ e ^ ˋ u ⇒ S I C = ( S I , C I ) ​ = 6 0 ∘ Vậy góc giữa hai mặt phẳng (MNP) và (ABC) bằng 6 0 ∘ C

Ta có 

Lại có 

Suy ra (MNP) =  và 

Khi đó 

Gọi I là trung điểm của AB.

Ta có SA = SB = AB = CA = CB = a nên tam giác SAB và tam giác ABC đều cạnh a.

Khi đó 

Từ 

Mặt khác  nên 

Vậy góc giữa hai mặt phẳng (MNP) và (ABC) bằng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác A BC . A ′ B ′ C ′ có đáy là tam giác đều cạnh a . Độ dài cạnh bên bằng 4a . Mặt phẳng ( BC C ′ B ′ ) vuông góc với đáy và B ′ BC = 3 0 ∘ .Thể tích khối chóp A . C C ′ B ′ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG