Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có chiều cao bằng a , đáy là tam giác ABC đều cạnh a . Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

Cho hình chóp S.ABC có chiều cao bằng a, đáy là tam giác ABC đều cạnh a. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Thể tích khối chóp S.ABC là V S . A BC ​ = 3 1 ​ . a . 4 a 2 3 ​ ​ = 12 3 ​ ​ a 3

Chọn C

Thể tích khối chóp S.ABC là 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp , , , vuông cân, , là trung điểm của , là chân đường cao hạ từ của . Thể tích của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG