Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp lục giác đều S.ABCDEF có cạnh đáy bằng a và mặt bên hợp với đáy một góc α . 1. Xác định tâm và tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp theo a và α . 2.Xác định tâm và tính bán kính của mặt cầu nộitiếp hình chóp theo a và α . 3. Tìm α để tâmmặt cầu ngoại tiếp và nội tiếphình chóp trùng nhau.

Cho hình chóp lục giác đều S.ABCDEF có cạnh đáy bằng a và mặt bên hợp với đáy một góc .

1. Xác định tâm và tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp theo a và .

2. Xác định tâm và tính bán kính của mặt cầu nội tiếp hình chóp theo a và .

3. Tìm  để tâm mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình chóp trùng nhau.

R. Roboctvx95

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. Gọi H là tâm lục giác đều ABCDEF thì SH là đường cao của hình chóp. Vì S.ABCDEF là hình chóp đều nên SH là trục của đường tròn ngoại tiếp ABCDEF. Gọi K là trung điểm của SA, dựng mặt trung trực của SA cắt SH tại O, ta được O là tâm của mặt cầu ngoại tiếphình chóp S.ABCDEF. Gọi J làtrung điểm của AB ⇒ S J ⊥ A B , S J H = α Hai tam giác vuông SHA, SKO đồng dạng cho: S A SO ​ = S H S K ​ ⇒ SO = S H S A . S K ​ = 2 S H S A 2 ​ Từ tam giác SHJ vuông tại H ta có S H = S J tan α = 2 a 3 ​ ​ tan α Tam giác vuông SHA vuông tại H cho: S A 2 = S H 2 + H A 2 = 4 3 a 2 ​ tan 2 α + a 2 = 4 3 a 2 ​ ( 3 tan 2 α + 4 ) ⇒ SO = 2. 2 a 3 ​ ​ tan α 4 a 2 ​ ( 3 tan 2 α + 4 ) ​ = 12 tan α a 3 ​ ( 3 tan 2 α + 4 ) ​ Vậybán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là R = 12 tan α a 3 ​ ( 3 tan 2 α + 4 ) ​ 2. Nhận thấy S J H là góc phẳng tạo bởi hai mặt (SAB), (ABCDEF). Trong tam giác SHJ kẻ phân giác S J H cắt SH tại I. Gọi P là hình chiếu vuông góc của I trên SJ. Ta có I P ⊥ S J , ngoài ra A B ⊥ S H , A B ⊥ H J nên A B ⊥ ( S H J ) ⇒ A B ⊥ I P Như thế I P ⊥ ( S A B ) , tức độ dài đoạn IK là khoảng cách từ I đến mp(SAB). Mặt khác I nằm trên phân giác của S J H nên IH = HP. Do đó I là điểm cách đều hai mặt (ABCDEF) và (SAB). Suy ra I cách đều tất cả các mặt của hình chóp. Vậy I là tâmmặt cầu nộitiếp hình chóp S.ABCDEF. Từ tam giác IHJ vuông tại H ta có I H = H J tan I J H = 2 a 3 ​ ​ tan 2 α ​ 3. Tâmmặt cầu ngoại tiếp và nội tiếphình chóp trùng nhau khi và chỉ khi R + r = 12 tan α a 3 ​ ( 3 tan 2 α + 4 ) ​ + 2 a 3 ​ ​ tan 2 α ​ = 2 a 3 ​ ​ tan α ⇔ 6 tan α 3 tan 2 α + 4 ​ + tan 2 α ​ = tan α ⇔ 3 tan 2 α − 6 tan α . tan 2 α ​ − 4 = 0 Đặt t = tan 2 α ​ ta được phương trình 3 ( 1 − t 2 2 t ​ ) 2 − 6 1 − t 2 2 t ​ − 4 = 0 hay 2 t 4 + 2 t 2 − 1 = 0 , giải được t 2 = 2 3 ​ − 1 ​ ⇔ t = 2 3 ​ − 1 ​ ​ ( t > 0 ) Vậy tâm của mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếphình chóp trùng nhau khi góc α được xác định bởi tan 2 α ​ = 2 3 ​ − 1 ​ ​

1. Gọi H là tâm lục giác đều ABCDEF thì SH là đường cao của hình chóp. Vì S.ABCDEF là hình chóp đều nên SH là trục của đường tròn ngoại tiếp ABCDEF.

Gọi K là trung điểm của SA, dựng mặt trung trực của SA cắt SH tại O, ta được O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCDEF.

Gọi J là trung điểm của AB 

Hai tam giác vuông SHA, SKO đồng dạng cho:

Từ tam giác SHJ vuông tại H ta có 

Tam giác vuông SHA vuông tại H cho: 

Vậy bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là 

2. Nhận thấy là góc phẳng tạo bởi hai mặt (SAB), (ABCDEF). Trong tam giác SHJ kẻ phân giác cắt SH tại I. Gọi P là hình chiếu vuông góc của I trên SJ.

Ta có , ngoài ra nên 

Như thế , tức độ dài đoạn IK là khoảng cách từ I đến mp(SAB).

Mặt khác I nằm trên phân giác của nên IH = HP. Do đó I là điểm cách đều hai mặt (ABCDEF) và (SAB). Suy ra I cách đều tất cả các mặt của hình chóp. 

Vậy I là tâm mặt cầu nội tiếp hình chóp S.ABCDEF.

Từ tam giác IHJ vuông tại H ta có 

3. Tâm mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình chóp trùng nhau khi và chỉ khi

Đặt  ta được phương trình 

hay , giải được 

Vậy tâm của mặt cầu ngoại tiếp và nội tiếp hình chóp trùng nhau khi góc  được xác định bởi 

1

Câu hỏi tương tự

Thể tích khối chóp có chiều cao h = 2 a và diện tích đáy B = 6 a 2 bằng:

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG