Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp . Gọi lần lượt là trung điểm của . Tỷ số của thể tích khối chóp với thể tích khối chóp là

Cho hình chóp . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Tỷ số  của thể tích khối chóp  với thể tích khối chóp  là

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Ta lại có: Vậy

Ta có:

Ta lại có:

Vậy

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng . Đường thẳng tạo với mặt phẳng góc thỏa mãn . Tính thể tích khối lăng trụ trên là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG