Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp G.ABC có A(0,2,2), B(0,1,2), C(-1,1,1), G(1,-2,-1). Tính thể tích hình hộp ABCD.EFGH có đáy ABCD chứa đáy ABC của hình chóp và đáy EFGH qua đỉnh G của hình chóp.

Cho hình chóp G.ABC có A(0,2,2), B(0,1,2), C(-1,1,1), G(1,-2,-1). Tính thể tích
hình hộp ABCD.EFGH có đáy ABCD chứa đáy ABC của hình chóp và đáy EFGH qua đỉnh G của hình chóp.

  1. 8 đvtt

  2. 4 đvtt

  3. 6 đvtt

  4. 3 đvtt

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC: biết A ( 2 , 4 , − 3 ) ; A B ⇀ = ( − 3 , − 1 , 1 ) ; A C ⇀ = ( 2 , − 6 , 6 ) . Tìm tọa độ vector trung tuyến A M ⇀

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG