Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp G.ABC có A(0,2,2); B(0,1,2); C(-1,1,1); G(1,-2,-1) Thể tích hình chóp bằng :

Cho hình chóp G.ABC có A(0,2,2); B(0,1,2); C(-1,1,1); G(1,-2,-1)

Thể tích hình chóp bằng :

  1. 6 dvtt

  2. 4 đvtt

  3.  đvtt

  4. 2 đvtt

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x + 2 y + 2 z + 5 = 0 và cắt mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 10 x − 2 y − 6 z + 10 = 0 . Từ điểm M thuộc (P) kẻ đường thẳng △ tiếp cúc (S) ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG