Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại . Mặt bên là tam giác vuông cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp .

Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông cân tại . Mặt bên  là tam giác vuông cân tại  và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp .

  1.         

  2.         

  3.         

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D. Gọi là trung điểm . Ta có và . . Vậy thể tích khối chóp .

Chọn D.

Gọi   là trung điểm  .

Ta có   và  .

 .

Vậy thể tích khối chóp  .

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình trụ có O,O'là tâm hai đáy. Xét hình chữ nhật ABCD có A B, cùng thuộc (O)và C D, cùng thuộc (O ')sao cho AB= a 3 ​ ,BC=2a đồng thời (ABCD)tạo với mặt phẳng đáy hình trụ góc 60 .Tính thể...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG