Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là tứ giác lồi không có hai cạnh đối nào song song với nhau. Giao điểm của và mặt phẳng là:

Cho hình chóp  có đáy  là tứ giác lồi không có hai cạnh đối nào song song với nhau. Giao điểm của  và mặt phẳng  là:

  1. Giao điểm của AD và BC.

  2. Giao điểm của AD và SB.

  3. Giao điểm của SD và AC.

  4. Giao điểm của SC và AD.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi Ta có:

geogebra

Gọi

Ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai đường thẳng và chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa và song song với ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG