Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình chóp có đáy là một hình bình hành tâm . Gọi và lần lượt là trung điểm của và . Gọi là mặt phẳng qua 3 điểm . a) Tìm các giao tuyến của và ; và . b) Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng và giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng . c) Xác định các giao tuyến của mặt phẳng với mặt phẳng và mặt phẳng . Từ đó suy ra thiết diện của hình chóp cắt bởi . d) Xác định các giao điểm của các đường thẳng , với . Chứng minh rằng thẳng hàng.

Cho hình chóp  có đáy là một hình bình hành tâm  . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và  . Gọi  là mặt phẳng qua 3 điểm  .

a) Tìm các giao tuyến của  và  ; và .

b) Tìm giao điểm  của đường thẳng  với mặt phẳng  và giao điểm  của đường thẳng  với mặt phẳng  .

c) Xác định các giao tuyến của mặt phẳng  với mặt phẳng  và mặt phẳng  . Từ đó suy ra thiết diện của hình chóp cắt bởi  .

d) Xác định các giao điểm  của các đường thẳng ,  với  . Chứng minh rằng  thẳng hàng.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ta có: Lại có Từ (1) và (2) suy ra Ta có : Từ (3) và (4) suy ra . Tương tự ta cũng suy ra . b) Trong mặt phẳng , gọi là giao điểm của với Ta có : là giao điểm của với . Trong mặt phẳng , gọi là giao điểm của với . Ta có : . Suy ra chính là giao điểm của với . c) Ta có : . Ta lại có : . Như vậy tứ giác là thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng . d) Trong mặt phẳng , gọi . Ta có: nên . Vậy chính là giao điểm của với . Trong mặt phẳng gọi . Ta có nên , , Suy ra ba điểm cùng nằm trên giao tuyến của hai mặt phẳng và . Do đó ba điểm thẳng hàng.

a) Ta có:

Lại có

Từ (1) và (2) suy ra

Ta có :

Từ (3) và (4) suy ra  .

Tương tự ta cũng suy ra  .

b) Trong mặt phẳng , gọi  là giao điểm của với

Ta có :

 là giao điểm của với